Rattan Chand Arya Public School(RECOGNISED)

Y-BLOCK, SAROJINI NAGAR ,NEW DELHI-110023

RCAPS


Academic Achievements


Students Performance 2017-18:

Class Name Position
Nursery - A
 • Ansh Bhushan
 • Mayank Sundriyal
 • Vinayak
 • Aranav Yadav
 • 1st
 • 1st
 • 2nd
 • 3rd
Nursery - B
 • Shaurya Singh
 • Sanvi Khankriyal
 • Ayan
 • Aryan Kushwaha
 • 1st
 • 2nd
 • 2nd
 • 3rd
K.G - A
 • Bhavika Bisht
 • Prince Kumar
 • Arsh Mahesh Dhuke
 • 1st
 • 2nd
 • 3rd
K.G - B
 • Mayak Singh Bisht
 • Khushi
 • Manvik Padey
 • 1st
 • 2nd
 • 3rd
I
 • Dipanshi
 • Bhavishya
 • Aavya Rawat
 • 1st
 • 2nd
 • 3rd
II
 • Sanjay
 • Astitv
 • 1st
 • 2nd
III
 • Tanish Baisoya
 • Tanishi Rawat
 • Vaishnavi
 • 1st
 • 2nd
 • 3rd
IV
 • Rudra Bahadur
 • Shivam Singh Bisht
 • Krish Baisoya
 • 1st
 • 2nd
 • 3rd
V
 • Kunal
 • Daina
 • Dishka
 • 1st
 • 2nd
 • 3rd
VI
 • Snidhi
 • Vivek Tanwar
 • Aditya Kumar
 • 1st
 • 2nd
 • 3rd
VII
 • Palak
 • Sonali Rawat
 • Lakshya Panwar
 • 1st
 • 2nd
 • 3rd
VIII
 • Abhishiek Sajwan
 • Rajeev Kumar
 • Yashavi
 • 1st
 • 2nd
 • 3rd